tisdag 21 maj 2013

Filmlogg 6 | Näktergalen

(Click!) Ännu en bild som möter betraktaren i kortfilmen under arbete - som blir lång med det relativa måttet mätt.

Version 0.1; där börjar det. Växer vidare upp till 0.8 med hyfsad speed. Sedan minskar hastigheten. Någonstans där befinner jag mig nu sedan en tid, omkring version 0.86.

Ännu en punktlista i mängden att beta av; 23 mer eller mindre innehållsrika punkter. Det är en del av arbetsmetoden; göra-begrunda-göra-begrunda... Begrundandet föder nya punktlistor.

Electronican kräver sitt. Likaså ljudlandskapen.

Och vägen är allt. 

Inga kommentarer: