måndag 10 september 2012

Bildsanering |

Det har återigen blivit tid för en översyn av helheten Pretto film - hur exponeringen sker via olika kanaler på nätet. Allt eftersom arbetet framskrider följer information om genomförda förändringar här på bloggen.

Saatchi Online - just nu finns för många fotografier där av varierande kvalitet. En översyn pågår; olika parametrar kombineras för att slimma ner antalet till en väl avvägd volym. Försäljningsvillkoren ska också granskas så att dessa synkas med övriga kanaler. Innehållet på Saatchi Online begränsas till endast fotografier; stillbilder från kortfilmerna får andra kanaler, nya och gamla.

Konstkvarteret - översyn av urvalet enligt ovan. I dagarna har antalet möjliga fotografier att lägga upp ökat till 100. En tanke är att lägga upp mer tidsbegränsade samlingar, temabilder etc. Begränsad försäljning.

PurePhoto - i fortsättningen bara ett fönster med sparsam uppdatering, ingen försäljning.

Hemsidan - en ny layout och eventuellt en annan teknisk lösning. Omfånget minskar, ökar i stället utnyttjandet och länkningarna till befintliga andra kanaler som Saatchi Online för fotografier och Shooting People för kortfilmerna. Men filmerna kommer att bäddas in på hemsidan för att kunna se dem direkt utan att behöva lämna sidan.

IMDb - filmdatabasen på nätet. Denna kommer att utnyttjas mer, även visa stillbilder från filmerna.

Inga kommentarer: