lördag 23 juni 2012

IMDb | Pretto film

Nu finns jag med på The Internet Movie Database med kortfilmen Falling från 2011 - Bo Svensson (V) är mitt namn där. Det finns fyra andra filmanknutna svenssöner i databasen. Det tog många timmar av arbete och många formulär för att göra redaktörerna där nöjda och släppa fram min film; otaliga uppgifter att lämna och bevis på vad, när och vem. Foto och länk till Pretto films hemsida är på väg att exponeras - det tar omkring 10 dagar att godkänna de ändringar och tillägg jag gjorde i dag.

Inga kommentarer: