fredag 4 maj 2012

Fotogram | Frozen Film Frames
Dessa fotogram (photogrammes) har jag visat tidigare här på bloggen - men då utan någon förklaring. Den kommer här.

Filmaren Jonas Mekas kallar sådana här filmrutor för Frozen Film Frames. Rutorna är från min kortfilm Falling från 2011.

Jag intresserar mig för filmens förhållande till fotografi och stillbild. Så även många andra, t.ex. filmvetaren Laura Mulvey som menar att man i dag genom den digitala teknikens olika möjligheter kan låta betraktaren se filmen i ett långsammare tempo, stanna filmen, frysa bilden och titta på bilder som - ssärskilt om det är en äldre film - aldrig varit menade att betraktas på detta sätt.

Filmrutorna visar en transformation mellan två ord - S:t Eriksplan ersätts av Myrlandet. Dessa bokstavskombinationer är inte möjliga att uppfatta när filmen rullar.

Inga kommentarer: